Image

Vanhankylänniemen sauna, Järvenpää

Kilpailuehdotus

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulanjärven kulttuurimaisemassa. Suunnitelmat uudesta julkisesta saunarakennuksesta laadittiin KVR-urakkana toteutettavaksi kohteeksi.

Arkkitehtisuunnittelu.

Kerrosala:
195 kem2
Suunnittelu:
2/2018
Lue lisää

Osallistuimme kilpailuun kahdella ehdotuksella, Rumpu ja Basso. Molempien arkkitehtuurissa on keskitytty rakennusten käyttöalueen muunneltavuuteen, rakenteiden ilmavuuteen ja sijaintiin puistossa.

Image
 
Image