Image
Image
Image

Mäkkylä asemakaavakonsepti, Espoo

Kilpailuehdotus.

Osallistuminen Espoon kaupungin järjestämään avoimen, asemakaavan kehittämiseen tähtäävän hakumenettelyn, yhteistyössä Kruunuasunnot Oy:n kanssa.

Arkkitehtisuunnitelu.

Kerrosala:
43 500 kem2
Suunnittelu:
2-3/2019
Lue lisää

Mäkkylässä sijaitsevalle 3 ha:n korttelialueelle suunniteltiin toiminnallinen kokonaiskonsepti. Alueelle sijoittui asumista, opiskelua, palveluasumista, työpaikkoja sekä päivittäistavarakauppa.

Image
 
Image