Bruno Erat

Bruno Erat

Toimintamme perustaja, sveitsiläinen arkkitehti Bruno Erat (s. 1939) saapui Suomeen vuonna 1965 toiveenaan saada työskennellä innoittajansa Alvar Aallon toimistossa ja päästä tapaamaan mestarihiihtäjää Veikko Hakulista. Molemmat hänen toiveensa toteutuivat.  

Yhdysvalloissa vietetyt vuodet 1968-70 vierailevana professorina toivat hänen tietoisuuteensa maailman ekologisen tilan ja ympäristökysymykset.  Yhdessä suomalaisen vaimonsa Evan kanssa perustetussa toimistossa hän paneutui innolla jo yli 30 vuotta sitten näihin nykyajan kiihkeimpiin kysymyksiin. Bruno oli ehdoton edelläkävijä arkkitehtuurin merkityksen  ymmärtäjä myös ympäristömme kannalta.

Brunon mukaan kestävä kehitys on edennyt huomattavasti hitaammin kuin hän 1970-luvulla uskoi. Vasta nyt ihmiset ovat sisäistäneet ilmastonlämpenemisen kautta rakentamisen merkityksen energiansäästämiselle, kestävälle kehitykselle ja ympäristöllemme.

 

ATL-Rakennushuolto Oy

ATL-Rakennushuolto Oy on osa ERAT Arkkitehdit ja Rakennusliike toimintaa.

ATL-Rakennushuolto Oy on Ari Laamasen vuonna 1990 perustama Uudellamaalla toimiva perinteinen rakennusliike. Yrityksellä on jo yli 300 kohdetta niin korjaus- kuin uudistuotannon alalta. Toimialamme on laaja; maalaus- ja rakennusurakointi, uudis- ja korjausraken-taminen.

Yrityksen palveluksessa on tällä hetkellä 25 rakennusammatti-henkilöä; rakennusmestareita, kirvesmiehiä, maalareita sekä muurareita.

Työvälineistömme ja -varusteemme ovat monipuoliset.

Toimimme aina pääurakoitsijana ja vastaamme alihankkijoittemme kanssa kohteen kokonaisvaltaisesta toteutuksesta.

Pitkäaikaisia vuosisopimustilaajia ovat HUS-Kiinteistöt, Työterveys-laitos, Suomenlinnan hoitokunta, vahinkovakuutusyhtiöt, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos, Espoon kaupunki, Kaapeli.

Vuonna 2002 tapahtuneen ERAT sukupolvenvaihdoksen jälkeen ATL-Rakennushuolto Oy on ollut osa ERAT Arkkitehdit ja Raken-nusliikkeen toimintaa. Arkkitehtitoimisto Erat Oy on ATL-Raken-nushuolto Oy:n suurin omistaja.

ATL-Rakennushuolto Oy:llä on RALA-pätevyys ja se kuuluu Rakennus-teollisuuden liittoon.