Arvot ja Filosofia

Arvot ja Filosofia

Yleistä

Näemme merkityksemme suurena vaikka olemmekin keskikokoinen toimija rakennusalalla. Olemme ottaneet tietoisesti vastuuta ympäristöstämme, rakennusperinnön vaalimisesta sekä kestävästä kehityksestä.
Suunnittelemme ja toteutamme paikan ehdoilla. Meille on tärkeää rakennuksen ja rakenteiden toimivuus, niiden soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin ja muuntuvuus jatkossa uuteen käyttöön.

Ekologia

Teemme kestäviä ratkaisuja. Jokaiseen suunnitteluvaiheeseen kuuluu kokonaisuuden ja yksityiskohtien punnitseminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Rakentaminen on kallista ja vaativaa, joten meillä ei ole varaa lyhytaikaisiin tilapäisiin ratkaisuihin.
Olemme yksi Suomen johtava ekologisen rakentamisen asiantuntija ja ehdoton edelläkävijä maassamme. Toimintatapaamme kuuluu kokonaisvaltainen ote rakentamisen ja rakennuksen suhteesta ympäristöönsä.

Terve ympäristö

Rakennetun tilan on oltava käyttäjälleen terveellinen. Näin itsestään selvä asia ei valitettavasti toteudu aina, kuten julkisuudesta valitettavan usein asian kuulee.
Miellyttävän ympäristön, laadukkaan mikroilmaston ja sisäilmaston muodostuminen määritellään jo suunnitteluvaiheessa. Rakennus-materiaalien ja rakenteiden tuntemus ja hallinta on itsestäänselvyys, ja väitämmekin pystyvämme tähän paremmin kuin muut.

Kestävä kehitys

Emme halua palata korjaamaan tekojamme. Yhteiskuntamme on tilanteessa jossa vihdoinkin on ymmärretty, että köyhällä ei ole varaa rakentaa huonosti. Ratkaisumme ovat pitkäikäisiä, huollettavia, muunneltavia ja kokonaistaloudellisia.

Oikea materiaali oikeaan paikkaan

Katsomme hankettamme suunnittelijoina jo rakentajan silmin. Rakennusaineiden ja -materiaalien valtavasta valikoimasta seulomme aina kyseiselle kohteelle parhaimman ratkaisun. Siihen vaikuttaa rakentamisen aika, paikka ja kustannukset. Paras ei lainkaan tarkoita aina kalleinta.

Kokonaisvaltainen rakennusprojektin hallinta

Hallitsemme projektin kaavatasolta pienimpään yksityiskohtaan asti. Emme halua erikoistua mihinkään vaan kaikkeen: meille pienikin on suurta.

Toimivuus ja muunneltavuus

Rakennuksen jäävät jälkeemme. Niitä on voitava käyttää uudenlaisissa tilanteissa, uudella tavalla. Ainoa mikä on pysyvää on muutos ja rakennettu ympäristö muuttuu vastaavasti. Huomioimme tämän jo suunnitteluvaiheessa. Toteutuksessa mietimme edelleen huollettavuutta ja rakenteiden muunneltavuutta.

Kokonaistaloudellisuus

Suunnittelemme ja toteutamme kuin omaamme. Meille on tärkeää nähdä tilaajan tavoitteet, sekä auttaa häntä hankkeessa. Toimimme asiakkaamme parhaaksi, hänen strategisena kumppanina ja autamme häntä vaikeissakin päätöksissä. Suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon aina investoinnin merkitys pitkällä tähtäimellä.
Rakennuskohteiden pitkäikäisyys on tärkeää kaikessa toiminnas-samme.

Paikan ehdoilla

Toimintamme lähtee aina paikan ehdoista. Emme pakota rakennusta eri muotoon tai olemukseen kuin mitä se paikan ehdoilla olisi. Tämä koskee rakentamista niin arvokkaaseen historialliseen ympäristöön kuin neitseelliseen saaristomaisemaankin.

Asiakkaan ehdoilla

Olemme aina asiakkaan asialla. Tehtävämme on tukea ja auttaa asiakkaan tarpeita ja eläytyä hänen tilanteeseen. Jokainen työ on yhteistyötä asiakkaan, suunnittelijan ja rakentajan kanssa.

Arvorakennus

Kaikki rakentaminen sijoittuu jollain tavoin jo rakennettuun ympäristöön. Meille vanhan varjeleminen ei ole itsetarkoitus vaan pikemminkin työkalu: vanhasta ammentuu usein paras uusi ratkaisu.
Vastuuntuntoamme kuvastaa mm. Arin ja Sebastianin omistaman Söderskärin majakan pelastushanke. Vanha majakkarakennus restauroidaan säilymään tuleville polville.

Materiaalit

Tutkimme eri materiaalien käyttäytymistä eri tilanteissa. Emme ole ehdottomia yhden materiaalin käyttäjiä. Voimme kuitenkin avoimesti tunnustaa, että puu on lähellä sydäntämme ja käytämme sitä kohteissamme laaja-alaisesti.

Kouluttautuminen

Meille jatkuva kouluttautuminen on itsestään selvyys. Järjestämme toimistollamme sisäisiä luentoja, joissa käymme läpi viimeaikaisia uutuuksia. Kutsumme materiaalien ja tuotteiden toimittajia toimistollemme, käymme ahkerasti alan koulutustilaisuuksissa ja luennoimme itsekin.