ERAT Ryhmärakentaminen

ERAT Ryhmärakennuttaminen on ERAT Arkkitehtien uusi toimintamalli, jonka tarkoituksena on tuottaa räätälöityjä ja laadukkaita asuntoja yhdessä asukkaiden kanssa.

1 1

Mitä on ryhmärakentaminen?

Ryhmärakentamisessa ryhmä ihmisiä ryhtyy yhdessä rakennuttamaan itselleen taloa tai taloja. Ryhmärakentaminen ei ole uusi keksintö: esimerkiksi monet kerrostalot 50-100 vuotta sitten syntyivät asukasryhmien toimesta. Ryhmärakentamalla jokainen pääsee vaikuttamaan oman asumisensa ratkaisuihin. Ryhmärakentaminen on tavallinen toteutustapa nykyisin esimerkiksi Saksassa.

Ammattiapua ryhmärakentamiseen

Rakentamisen prosessi on nykyisin pitkä ja monimutkainen. Useimmissa viimeaikaisissa ryhmärakentamishankkeissa onkin ollut mukana ryhmän jäseninä rakentamisen ammattilaisia. Me ERAT Arkkitehdeilla uskomme, että ryhmärakentaminen sopii kaikille riippumatta siitä, miten paljon itse tietää rakentamisesta. Jokainen on oman asumisensa asiantuntija. Yhä useampi voi rakennuttaa itselleen kodin ryhmässä, kun tarjolla on suunnitteluun, rakentamiseen ja koko prosessin läpiviemiseen liittyvää ammattiosaamista. Ammattitaitoinen suunnittelija huolehtii asukkaiden tarpeiden huomioon ottamisesta hankkeen eri vaiheissa.

Tavoitteena hyvä elinympäristö

Mielestämme tänä päivänä vallalla olevat rakentamisen prosessit tuottavat keskimäärin mielenkiinnotonta ja tasapaksua ympäristöä, joka ei vastaa optimaalisesti asukkaiden erilaisia tarpeita. Siksi haluamme etsiä uutta polkua kohti parempaa elinympäristöä.

Olemme kehittäneet oman ryhmärakentamiskonseptin. Tarkoituksena on rakentaa toiminnallisesti ja esteettisesti korkeatasoisia usean perheen asuinrakennuksia pääkaupunkiseudulle. Tavoitteena on tuottaa asukkaiden tarpeista lähteviä, ympäristön resursseja vähän kuluttavia, kestäviä ja kauniita koteja.

Ryhmärakentamisen hyödyt

Ryhmärakentamalla voidaan välttää ylivarustelua ja kalliita ratkaisuja paikoissa, jotka eivät ole asukkaiden mielestä tärkeitä. Toisaalta voidaan panostaa tavallista enemmän ratkaisuihin, joista on kaikille iloa ja jotka koetaan tärkeiksi. Kustannussäästöjä voidaan saada myös koordinoimalla hankintoja yhdessä. 

Tulevat naapurit tutustuvat ryhmärakentamisessa toisiinsa jo ennen muuttoa uuteen taloon. Samalla löytyvät yhteiset kiinnostuksen kohteet, ja luodaan pelisäännöt hyvän naapuruston aikaansaamiseksi. Onnistuneen prosessin lopputuloksena ryhmästä muodostuu onnellinen naapurusto, joka puhaltaa yhteen hiileen myös rakennusta ylläpitäessään.

1 1

1 1

1 1