Sebastian Lönnqvist

Sebastian Lönnqvist v 2015

Nykyisellä sukupolvella on jo paremmat edellytykset onnistua pienentämään ekologista jalanjälkeään. Bruno otti vuonna 2001 yhteyttä Sebastianiin ja Ariin ajatuksenaan, että nuoremmat tekijät jatkaisivat hänen pitkäaikaista elämäntehtäväänsä. Alkuvuodesta 2002 lähtien Sebastian Lönnqvist ja rakennusmestari Ari Laamanen jatkoivat Brunon työtä. Bruno ja Eva osallistuivat työhön edelleen päivittäin, vaikkakin arkipäiväisistä rutiineista huolehtivat muut henkilöt.

Keväällä 2015 Sebastian osti yrityksen koko liiketoiminnan itselleen Arin siirtyessä muihin tehtäviin. ERAT Arkkitehtien toimitusjohtajana Sebastian on mukana monipuolisissa suunnitteluhankkeissa. Samaan aikaa hän työskentelee myös usean muun yritysksen hallituksessa ja on kiinteä osa rakennusliikkeen arkipäivää.

Monipuolisuus leimaa ERAT:n osaamista ja toimintaa. Perinteinen ja hyvin keskieurooppalainen tapa yhdistää rakennusprojektin suunnittelu ja toteutus on lähes ainutkertainen voimavara, josta Sebastian on halunnut pitää kiinni toiminnan alusta saakka.

Brunon vuosikymmenten aikana kerätty kokemus ekologisesta ja luonnonmukaisesta rakentamisesta täydentyy nyt uusien teknologioiden tuntemuksella ja nykytekniikan osaamisella.